STRONA GŁÓWNA

Prezentacja Firmy.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w 2005r i jest własnością Związku Gmin Czyste Środowisko (Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże). Przedsiębiorstwo dysponuje  wysypiskiem odpadów komunalnych położonych w obrębie wsi Studzianki. Zajmuje obszar 7,7 ha. przeznaczone jest do składowania stałych odpadów komunalnych nie będących odpadami niebezpiecznymi.

Działalność firmy

Przedmiotem działania Spółki jest gospodarka komunalna obejmująca w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem przedsiębiorstwa jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Firma rozszerza swoją działalność o wywóz odpadów komunalnych z pojemników różnych rodzajów od firm jak i klientów indywidualnych.
Priorytetem naszej działalności jest:

  • Jakość usług na najwyższym poziomie,
  • Niższe ceny usług, ze względu na niższe koszty,
  • Elastyczność w dostosowaniu się do życzeń klienta.