O FIRMIE

Nazwa podmiotu

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GOSPODARKI ODPADAMI „ CZYSTE ŚRODOWISKO” SP. Z O.O.

Biuro

Wasilków

Ul .Supraślska 21

Adres:

Studzianki. ul. Spółdzielcza 11

16-010 Wasilków

Inne dane:

TEL:(085)749-15-74,710-44-81
www.pkgoczystesrodowisko.pl
e-mail: czystesrodowisko@interia.pl
NIP:9661779924
REGON: 200009064

Właściciel

Związek Gmin Czyste Środowisko (Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże).

Obszar działania

Gminy: Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże

Konto bankowe